Dni otwarte Szkoły

3 października 2011 r.
7 listopada 2011 r.
19 grudnia 2011 r.
5 marca 2012 r.
16 kwietnia 2012 r.
21 maja 2012 r.

W czasie dni otwartych istnieje możliwość rozmowy z każdym nauczycielem
w godzinach od 16.00 do 18.00